Medycyna rodzinna

Przyjęcia bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ, dla osób zdeklarowanych do lekarza rodzinnego oraz dla osób ubezpieczonych z województw ościennych w nagłych zachorowaniach, a także dla osób ubezpieczonych w ramach Europejskiego Ubezpieczenia (EKUZ) przebywających czasowo w Polsce.

Przyjmuje lekarz med. Marek Ziajor, specjalista medycyny rodzinnej i specjalista chorób dziecięcych.

Telefon do rejestracji i do Poradni: 17 2777917.