Gabinet stomatologiczny

Przyjęcia bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ  bez skierowań.

Przyjęcia odpłatne w ramach Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego

Przyjmuje lekarz dentysta Zbigniew Kik .

Telefon do rejestracji i do gabinetu: 17 2777666