Gabinet dermatologiczny

Przyjęcia odpłatne w ramach Prywatnego Gabinetu Dermatologicznego.

Przyjmuje lekarz med. Barbara Zgrych –Mrozek, specjalista w zakresie chorób skóry ,ordynator Oddziału Dermatologicznego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

Telefon do rejestracji i gabinetu: 17 2777917