Gabinet chirurgiczny

Przyjęcia odpłatne w ramach Prywatnego Gabinetu Ogólnochirurgicznego.

Przyjmuje lekarz med. Wiesław Mendyka ,specjalista chirurgii ogólnej ,starszy asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala Specjalistycznego w Dębicy .

Telefon do gabinetu: 17 2777917.